Przygotowaliśmy dla Państwa informacje na temat zasad, jakimi kierujemy się przy codziennej obsłudze klientów. Celem tego dokumentu jest poinformowanie użytkowników o tym, które dane osobowe potrzebne są do prawidłowego wykonania zamówienia.

Uzupełnienie informacji zawartych w polityce prywatności znajduje się w regulaminie sklepu.

Kwiaty Dla Ciebie szanuje prawo do prywatności a uzyskane dane osobowe klientów są wykorzystywane wyłącznie do celów wewnętrznych firmy.

Dane, które są wymagane to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, kod pocztowy, miejscowość, telefon kontaktowy oraz adres emailowy (wykorzystywany do komunikacji). Oprócz danych klienta, pobieramy również dane adresata przesyłki. Wymagane dane to: imię, nazwisko, dokładny adres zamieszkania lub adres dostawy przesyłki (np. Hotel, pensjonat, itp) oraz numer telefonu adresata.

Oczywiście, dane adresata są bezpośrednio powiązane z prawidłowym dostarczeniem przesyłki, dlatego te informacje są kluczową sprawą. Dane adresata są wykorzystywane tylko raz – w momencie realizacji zamówienia i nie są przekazywane osobom postronnym, nie związanym z Kwiaty Dla Ciebie lub nie biorących udziału w dostawie przesyłki. Dane adresata są wykorzystywane tylko przez dział obsługi klienta oraz kuriera, który przesyłkę dostarcza do Odbiorcy.

Dane klienta (zamawiającego) są wykorzystywane do następujących celów:

  • kontakt z klientem w przypadku problemów ze zlokalizowaniem adresu lub w przypadku, kiedy adresat jest nieobecny pod wskazanym adresem (viz. regulamin, par 2)
  • w przypadku firmy – dane są wykorzystywane do wystawienia faktury
  • w czasie akcji marketingowych (mailing, kontroli jakości usług, sugestie dotyczące produktów lub usług)

Kwiaty Dla Ciebie nie przekazuje informacji adresatowi na temat osoby zamawiającej. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy klient (nadawca) tego sobie zażyczy.

 

Wykorzystanie danych do akcji marketingowych

Każdy klient, który złoży zamówienie jest automatycznie wpisany do systemu mailingowego. Maksymalnie dwa razy w miesiącu klienci otrzymają email od Kwiaty Dla Ciebie dotyczący produktów, zniżek oraz nowości w ofercie. Każdy email posiada specjalny link, za pomocą którego klient może się wypisać z systemu mailngowego. Wypisany klient nie będzie otrzymywał dalszych promocyjnych emaili.